Jäsenhuone|Työhuone

Sääntömääräinen kevätkokous 14.4. 2009

26.1.2009

Kangasalan Ratsastajien sääntömääräinen kevätkokous pidetään Pohtiolammen Ratsastuskeskuksessa tiistaina 14.4. 2009 klo 18. Toimintakertomus vuodelta 2008 löytyy kohdasta Seuratoiminta.

Kaikki KaRan jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen!

 Esityslista 

1         Kokouksen avaus

2         Valitaan kokoukselle

a ) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) kaksi ääntenlaskijaa

3        Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5        Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.

6        Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7        Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§:n mukaiset vireillepanemat muut asiat.

8        Kokouksen päätös