Jäsenhuone|Työhuone

Rakentamisen vaiheita

Seurallamme on oma täyden palvelun Pohtiolammen Ratsastuskeskus, jossa on maamme huipputasoa oleva ratsastuskenttä pysäköintialueineen ja uusi toimitilarakennus. Ratsastuskeskukseen liittyvät kentän lähistöllä olevat ratsastusreitit.

Pohtiolammen Ratsastuskeskus on rakennettu vv. 2000 - 2006. Aikaisemmin paikalla oli maa-alueen omistajan, Wääksyn Kartanon hallinnoima pienempi ratsastuskenttä ja lähes nykyiset pysäköintitilat, seuramme pieni tuomarikoppi ja asuntovaunu puffettikeittiönä, joiden pääkäyttäjä seuramme oli. Kentän kunnostamiseksi ja oman toimitilan saamiseksi alkoi rakennuksen suunnittelu jo heinäkuussa 1999, jolloin ensimmäinen piirustus rakennuksesta syntyi. Uusi piirustus tehtiin syyskuussa 1999, jolta nykyinen rakennuksemme suurelta osin ulkopuolelta näyttää. Wääksyn Kartanon kanssa aloitettiin ratsastusalueen vuokraamiseksi neuvottelut, miltä pohjalta seuramme ja Kartano laativat pitkäaikaisen sopimuksen maa-alueen vuokrauksesta 29.12.1999.

Syyskuussa 2000 saatiin rakennuksemme suunnittelu jalostettua siihen vaiheeseen, että piirustukset saatiin viralliseen rakennusluvan hakumuotoon 19.9.2000. Rakennusluvan saanti edellytti myös Museoviraston suostumista, koska alueemme on suojeltu Muinaismuistolailla. Saimme sovittua, että Museovirasto suoritti mittavia kaivaustutkimuksia alueella, minkä perusteella antoi luvan rakentamiseemme.

Lopullinen rakennuslupa saatiin 22.8.2001. Rakennuksemme perustuksia ehdittiin tekemään, kunnes naapurin valitus rakentamistamme kohtaan keskeytti rakentamisemme. Ryhdyimme oikeudellisiin vastatoimiin ja asiaa käsiteltiin ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ja sitten Korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka ei enää antanut lupaa jatkaa valitusta. Ryhdyimme uudelleen rakentamaan keväällä 2003.

Onneksemme naapurin valitus sai aikaan ehkä sen, että valitusprosessin aikana ryhdyttiin peruskorjaamaan ja laajentamaan ratsastuskenttää, joka rakennettiin pääosin vv. 2001 - 2002. Nykyinen kilpakenttä on aidattuna 71 x 81 m, jossa on myös siirrettävä väliaita.  Kentän sisään maahan, joka on suurelta osin silttistä hiekkaa ja savea, kaivettiin 5 kpl salaojitusaltaita, joiden tilavuus on yht. n. 1000 m3. Altaat täytettiin vettä läpäisevällä soralla ja ne pystyvät imemään 2-3 päivän rankkasateet. Vanhaa pintaa poistettiin ja tuotiin uutta n. 325 m3 laajennus huomioiden.  Koko kenttäalue on n. 100 x 280 m, johon mahtuvat kilpakenttä, verryttelykenttä, pysäköinti ja näyttely, yms. tilat. Lisäksi kentälle teimme kastelujärjestelmän, joka saa vetensä n. 100 m päässä olevasta Vääksynjoesta, josta se pumpataan ylös kentälle putkistossa moottoripumpun voimalla.

Samaan aikaan kun kenttää rakennettiin, uusimme myös lähialueemme ratsastuspolkuja n. 2,5 km:n matkalla. Maastopolkujen rakentamiseen saimme myös Museoviraston luvan, kun käydyssä katselmuksessa todettiin, etteivät esittämämme rakennustoimenpiteet haittaa oleellisesti kiinteiden muinaisjäännösten mahdollista löytämistä. Pohjat raivattiin ja ne päällystettiin kalliokivituhkalla. Rakensimme muutaman uuden kenttäesteen harjoittelua varten.

Uudisrakennuksemme peruskivenmuuraus pidettiin 6.7.2003, jolloin myös Ratsastuskeskuksen perustuksiin ”piilotettiin aikakapseli”. Puffetin asiakastilan lattian alla on rakentamisemme alkuvaiheista kertova tiedote, Kannus-lehti, vuoden kolikot sekä juhlatilaisuuden ohjelma ja osallistujat. Mukana oli mm. liittomme pj. Jonas Borup.

Rakennuksemme harjakaiset pidettiin maaliskuussa 2004, jota juhlisti 28 osallistujaa. Harjakaiset olivat samalla myös rakennuksemme runkourakan urakkakatselmus. Tämä runkourakka oli yksi niistä harvoista rakentamisista, jotka urakointiin ulkopuoliselle urakoitsijalle.

Vuoden 2004 aikana olivat rakennuksemme seinät ja vesikatto pääosin valmiina, ja rakennuksellemme tehtiin huoltotie ja piha kuntoon.

2005 syksyllä todettiin, että Pohtiolammen Ratsastuskeskus on toimintakunnossa. Valettiin pihanpuolella katoksen betonilaatta ja päädyn pesupaikka. Rakennuksemme viimeistelyt ja valmiiksi maalaus vielä pääosin olivat työn alla.

2006 saatiin ulkomaalaustyöt tehdyiksi, pihan puolen katos ja loput sähkötyöt urakoitua sekä osatarkastukset pidettyä. Rakennusluvan edellyttämä lopputarkastus pidettiin hyväksyvästi 18.8.2006.

Todetaan, että rakennus ja kenttä ovat valmistuneet ilman velkapääomaa ja seuran talous on positiivinen. Vihkiäistilaisuus pidettiin 18.10.2006, jolloin rakennusprojektimme saatiin suunnitelman mukaisesti kirjattua päätökseen.

 

Rakentamisessa mukana mm:

 

Rakennuttaja                       Kangasalan Ratsastajat ry
Projektijohto ja -vastaava   Teho Lehtinen
Alkusuunnittelu                     Teho Lehtinen
Kentän suunnittelu    Teho Lehtinen
Asemakaava-arkkitehti Arkkitehtitoimisto Lahtinen, Ritva Lahtinen
Arkkitehtisuunnittelu             Arkkitehtitoimisto Kaihari & Kaihari Ky, Anna-Maija Kaihari
Rakennesuunnittelu              Jetkivi Ky Juhani Kivinen
Putkisuunnittelu                   SPH-Suunnittelupalvelu Oy
SähkösuunnitteluSähkösuunnittelu P. Metsälä Oy
Putkivastaava                      Arto Vähätalo
SähkövastaavaOiva Viitanen
Vastaava työnjohtaja Juhani Kivinen, Stiina Pasanen
Putkityönjohtaja  Esko Saarikko
Sähkötyönjohtaja       Matti Pajulahti
Erityisesti talkooryhmäAri Eriksson, Teho Lehtinen, Oiva Viitanen ja Arto Vähätalo
Rahoitus                              KaRan toimikunnat (kilpailu, mainos ja puffetti)
 OPM-raha / Länsi-Suomen läänihallitus
 Kangasalan kunta / vesi- ja viemäri, talkoorahaa
 Wääksyn kartano / talkoorahaa
Urakoitsijoita                       Maarakennus Y. Jokinen, perustus- ja kenttätöitä
 Lempäälän Timanttityö Oy, runko ja vesikatto
 Tmi K. Saario, pihatyöt, katoksen rakentaminen
 Sähköasennus M. Pajulahti Oy, sähkötyöt

Sponsoreita, lahjoittajia

 

 

Lohja Rudus, Lemminkäinen Oyj, Valtatie Oy, Spirae Oy, Rkl Mauno Ojanen Oy, Teho Lehtinen Ky & Co, Nucos Oy, Tmi Kanto-Jussi, Maanrakennus Lahnakoski Oy;   Hämeen Rakennuskone Oy, RTV-Yhtymä Oy, Tikkurila Oy, Puukeskus Oy