Jäsenhuone|Työhuone

Toimihenkilötehtävät

 

Alla on lyhyesti mutta mahdollisimman kattavasti kuvattuna erilaisten ratsastuskilpailuissa tarvittavien toimihenkilöiden tehtäviä. Viralliset toimihenkilöt päätetään ennen kilpailua ja mainitaan kilpailukutsussa, ja niistä suurimpaan osaan tarvitaan toimihenkilölisenssi. Osassa tehtävistä on hyvä olla käytynä SRL:n tai muun tahon järjestämä toimihenkilökoulutus (esim. tulospalveluohjelma Equipen ja ajanottojärjestelmä ATUn käyttäjät). Jos olet kiinnostunut opettelemaan tälläisiä tehtäviä ja toimimaan aktiivisesti kilpailuiden järjestämisessä, ota yhteyttä KaRaan esimerkiksi talkooilmoittautumis- tai palautelomakkeen kautta. Uusia tekijöitä tarvitaan aina!

Suurin osa tehtävistä on kuitenkin sellaisia, ettei niihin tarvita kuin reipasta mieltä ja innokkuutta, ja kaikissa tehtävissä ei tarvitse edes ymmärtää hevosista mitään.

 

VIRALLISET TOIMIHENKILÖT


 

Kilpailunjohtaja - Kilpailujen johtaja vastaa kilpailukutsun, kilpailujen aikataulun, turvallisuussuunnitelman ja muiden vastaavien asiakirjojen laatimisesta sekä noudattamisesta, hoitaa kilpailujen yleisjärjestelyt ja valvoo toimihenkilöiden toimintaa. Hän vastaa siitä kilpailun läpiviemiseen liittyvästä toiminnasta, joka ei kuulu tuomariston toimivaltaan.

Ratamestari - Estekilpailuissa lisenssin omaava ratamestari suunnittelee (ja hyväksyttää) radat, ohjaa radan rakennuksen, sekä opastaa kisojen aikana ratahenkilökuntaa.

Steward - Lisenssin omaava stewardi huolehtii, että hevosia ei kohdella sopimattomasti kilpailualueella, valvoo tuomariston puheenjohtajan ohjeiden mukaisesti kilpailusääntöjen noudattamista, varmistaa yhdessä järjestäjän kanssa kilpailualueen turvallisuuden, avustaa eläinlääkäriä mahdollisissa hevostarkastuksissa ja doping-näytteiden ottamisessa, auttaa järjestäjää ja kilpailijoita, sekä hoitaa tarvittaessa myös muut tuomariston puheenjohtajan osoittamat tehtävät.

Tuomari - Lisenssin omaava tuomari arvostelee suoritukset kilpailussa sääntöjen mukaisesti. Vastaa muutenkin kilpailusääntöjen noudattamisesta kilpailupäivän aikana.

Turvallisuuspäällikkö - Laatii kilpailuihin turvallisuussuunnitelman, josta ilmenee vastuuhenkilöt ja heidän yhteystietonsa (ensiaputaitoiset henkilöt, eläinlääkäri, lääkäri, kengittäjä jne.). Lisäksi hän toimittaa suunnitelman ennen kilpailuja pelastuslaitokselle ja eläinlääkärille. Huolehtii kilpailuiden aikana, että turvallisuusasiat ovat kunnossa.

 

YLEISTEHTÄVÄT


 

Buffettihenkilöstö - Buffetin myyjä on yksi kilpailun tärkeimpiä talkoolaisia. Buffettihenkilöstö huolehtii siitä, että niin kilpailijoille, yleisölle kuin toimihenkilöillekin on ruokaa ja juotavaa tarjolla kilpailupäivän ajan.

Kansliahenkilöstö - Kansliahenkilöstö ottaa vastaan maksut, lähtöjen peruutukset ja jälki-ilmoittautumiset ja huolehtii siitä, että lähtölistat ovat ajantasaiset. Kansliassa huolehditaan myös siitä, että palkintoruusukkeet ja muut palkinnot ovat valmiina luokan päätyttyä, ja että tuloslistat saadaan esille. Alue- ja kansallisissa kilpailuissa kansliassa tarkistetaan myös osallistuvien hevosten rokotustodistukset.

Kuuluttaja - Kuuluttaa lähtövuorossa olevan ja valmistautuvat ratsukot, sekä edellisen ratsukon tuloksen. Kuuluttaa myös väliaikatilanteita (jäljellä olevien ratsukoiden määrä, kärjen tilanne) ja kertoo muutoksista lähtölistoissa. Kuuluttajaa tarvitaan myös palkintojenjaossa, sekä kilpailupäivän alussa (tervetuloa) ja lopussa (kiitos kaikille).

Pysäköinninvalvoja - Pysäköinnin valvoja opastaa kilpailijat ja yleisön pysäköimään oikeille paikoille, siten että tila riittää kaikille. Tarvittaessa auttaa myös liikenteen ohjaamisessa ja autojen siirtämisessä.

 

TOIMIHENKILÖTEHTÄVÄT ESTEKILPAILUISSA


 

Ajanottaja - Ajanottaja laittaa kellon käyntiin kun lähtölinjan liputtaja laskee lipun (ratsukko ylittää lähtölinjan), ja pysäyttää kellon kun maalilinjan liputtaja laskee lipun (ratsukko ylittää maalilinjan). Jokaiselle vaiheelle tarvitaan yksi ajanottaja. Käsiajanottajat tarvitaan, vaikka kilpailuissa olisikin sähköinen ajanotto.

Equipe-käyttäjä - Kirjaa tuomarin mukaan ratsukon virhepisteet Equipe-tulospalveluohjelmaan. Käyttää myös sähköistä ATU-ajanottolaitteistoa mikäli sellainen on käytössä, muussa tapauksessa kirjaa ajat käsiajanottolaitteiston mukaisesti.

Käsikirjanpitäjä - Käsikirjanpitäjän tehtävä on merkitä tuomarin mukaan ratsukon virhepisteet ja aika käsipöytäkirjaan. Käsikirjanpito on oltava aina, vaikka kilpailuissa käytetäänkin Equipe-tulospalveluohjelmaa.

Liputtaja - Esteradalla tarvitaan liputtajat lähtö- ja maalilinjoille, että käsiajanotto voidaan suorittaa luotettavasti. Jos lähtö- ja maalilinja on sama, tai linjat ovat lähekkäin toisiaan, riittää yksi liputtaja, muuten liputtajia tarvitaan useampi liputtaja. Liputtaja seisoo ratamestarin osoittamassa paikassa linjan vieressä. Lähtölinjan liputtaja nostaa lipun, kun ratsukko saa lähtömerkin, maalilinjan liputtaja nostaa lipun ratsukon hypätessä radan toiseksi viimeistä estettä. Lippu lasketaan napakasti ja nopeasti (ei kuitenkaan hevosta kohti), kun ratsukko ylittää linjan.

Portinavaaja - Portinavaajan tehtävänä on estekilpailuissa päästää valmistautuva ratsukko verryttelyalueelta radan puolelle (KaRan kilpailuissa radalla on yleensä suorittavan ratsukon lisäksi yksi valmistautuva ratsukko). Portti avataan kun edellinen ratsukko on ylittänyt maalilinjan, suoritusten aikana portti pidetään aina suljettuna. Portinavaajan on hyvä pyrkiä kutsumaan seuraava radalle menevä ratsukko portille valmiiksi odottamaan, kuuluva ääni on siis plussaa.

Radan rakentajat ja purkajat - Tähän tarvitaan kaikkein eniten talkoolaisia. KaRan estekilpailuissa rata rakennetaan yleensä edellisenä iltana (poikkeuksena keskiviikkokisat, joissa radanrakennus on juuri ennen kilpailun alkua). Rataa muutetaan luokkien välissä (estekorkeudet, hyppysuunnat, esteiden paikat ja lähtö- ja maalilinjat voivat muuttua), ja päivän päätyttyä rata puretaan pois, ja viedään johteet, tolpat ja puomit takaisin paikoilleen estekatokseen. Kokemusta ei tarvita, eli kaikki voivat osallistua (tuo mukaan äiti, isä, sisko ja kaverit). Estekilpailuissa ratamestari on aina paikalla ohjaamassa radan rakennusta. Koulukilpailuissa paikalla on aina joku kokenut henkilö ohjaamassa.

Ratahenkilökunta - Ratahenkilökunta on esteradalla valmiina nostamaan ja korjaamaan ratsukoiden pudottamat esteet, sekä muutenkin huoltamaan rataa tarvittaessa. Tärkeintä on seurata koko ajan suorittavaa ratsukkoa, ja varoa häiritsemästä suoritusta. Pudonneet puomit nostetaan suoritusta häiritsemättä, yleensä vasta suorituksen päätyttyä. Mikäli puomi putoaa radalle siten, että se häiritsee jonkun rataan kuuluvan esteen hyppäämistä, se on kuitenkin siirrettävä pois tieltä mahdollisimman nopeasti. Jos joku este hajoaa kokonaan, ratamestari varmistaa että este kootaan oikein. Ratahenkilökunnan tehtävänä on myös tarkkailla esteiden ponnistus- ja alastulopaikkoja ja tarvittaessa tasoittaa niitä haravalla.

Verryttelyalueen porttivahti - Verryttelyalueen porttivahti huolehtii, että verryttelyssä on oikea määrä ratsukoita, KaRan estekilpailuissa maksimissaan 10 ratsukkoa kerrallaan. Porttivahti seuraa luokan kulkua ja hänellä on ajantasainen lähtölista, jonka avulla verryttelyvuoroa odottaville ratsukoille voi kertoa missä kohtaa luokassa mennään.

Verryttelyalueen valvoja - Verryttelyvalvoja huolehtii siitä, että verryttelysuuntaa vaihdetaan säännöllisesti (ellei ole sovittu vapaasta verryttelysuunnasta), ja että verryttelyesteet on liputettu oikein ja sallitun korkuisia (korkeintaan 10cm luokan korkeutta suurempia). Verryttelyvalvojalla on suotavaa olla steward- tai estetuomarioikeudet tai vankka kokemus estekilpailuista.

 

TOIMIHENKILÖTEHTÄVÄT KOULUKILPAILUISSA


 

Equipen käyttäjä - Syöttää arvostelupöytäkirjojen tulokset Equipe-tulospalveluohjelmaan, ja huolehtii luokan päätyttyä tuloslistaan tuomarin allekirjoituksen.

Kopiokoneen käyttäjä - Ottaa Equipeen syötetyistä arvostelupöytäkirjoista kopiot ratsastajille annettavaksi. Jos papereita on kaksi, ottaa kaksipuoleisen kopion, jos useampi, niin nitoo paperit yhteen. Huolehtii myös alkuperäiset pöytäkirjat kopioinnin jälkeen sovittuun paikkaan.

Koulutuomarin sihteeri - Sihteeri istuu koulutuomarin vieressä ja kirjaa ylös arvostelupöytäkirjaan tuomarin antamat arvosanat ja kirjalliset kommentit. Sihteerin on ymmärrettävä kouluratsastusta siinä määrin, että hän tunnistaa ja ymmärtää tuomarin käyttämät termit, kokemus koulukilpaluista on siis hyväksi. Nopea kirjoituskäsi ja selkeä käsiala ovat välttämättömiä, samoin täytyy uskaltaa kysyä heti jos ei kuullut mitä tuomari sanoi.

Lähetti - Lähetti hakee arvostelupöytäkirjat tuomareilta, ja tuo ne tulospalveluun kirjattaviksi.

 

TOIMIHENKILÖTEHTÄVÄT KENTTÄKILPAILUISSA


 

Eläinlääkärin sihteeri - Eläinlääkärin sihteeri avustaa kilpailun eläinlääkäriä hevosten eläinlääkärin tarkastuksessa. Kirjaa ylös ohjeiden mukaan ratsun kilpailunumeron ja mahdolliset huomautukset.

Lähettäjä - Lähettäjän tehtävä on lähettää ratsukko maastoestekokeeseen ja leimata ajanottokello lähtöhetkellä. Lähettäjä ilmoittaa valmistautuvalle ratsukolle tietyin väliajoin paljonko lähtöön on aikaa, ja laskee ääneen viimeiset kymmenen sekuntia.

Maali - Maastokokeen maalissa oleva toimihenkilö leimaa ajanottokellon sillä hetkellä kun ratsukko ylittää maalilinjan.

Maastoestetuomari - Maastoestetuomari tarkkailee ratsukoiden suoritusta nimetyllä maastoesteellä. Kirjaa ylös pöytäkirjaan jokaisen ratsukon suoriutumisen esteellä. Valvoo myös yleisön sijaintia ja turvallisuutta esteen lähellä, ja varoittaa yleisöä lähestyvästä ratsukosta pillin vihellyksellä. Maastoestetuomarin tehtävä on vastuullinen, ja heille järjestetään koulutustilaisuus aina ennen kilpailua. Uudet maastoestetuomariksi haluavat pyritään mahdollisuuksien mukaan laittamaan aluksi harjoittelemaan jonkun kokeneemman kanssa samalle esteelle.

Maastoradan kunnostusryhmä - Maastoradan kunnostusryhmän tehtävä on huoltaa ja korjata kilpailun aikana mahdollisesti rikkoutuvat esteet ja huoltaa tarvittaessa estealueiden pohjat. Kunnostusryhmä osallistuu myös luokkien välissä esteiden siirtämiseen. Tässä tehtävässä tärkeintä on voima ja kyky käyttää koneita, hevosista ei tarvitse ymmärtää välttämättä mitään.

Ratsukoiden ohjaaja - Ratsukoiden ohjaaja avustaa kilpailuun osallistuvien ratsukoiden kulkua ja ohjaa heidät oikealle reitille maastokokeen verryttelyyn ja maastokokeen maalista pois. Avustaa tarvittaessa myös esim. vesipisteen löytämisessä.

Tulospalvelu - Tulospalvelun toimihenkilöt kirjaavat maastoestetuomareiden radioliikenteen mukaisesti Equipeen ratsukoiden suorituksen maastoestekokeesta, ja tarkistavat luokan päätyttyä kirjaukset kunkin maastoestetuomarin pöytäkirjasta.

Yleisön ohjaaja - Yleisön ohjaaja tarkkailee sovitussa pisteessä maastoradan varrella ratsukoiden ja yleisön kulkua, ja katkaisee yleisön kulun radan yli köydellä tai vastaavalla aina kun ratsukko on lähestymässä paikkaa.