Jäsenhuone|Työhuone

Kevätkokous 11.4. 2011 klo 18 Hotelli Urussa

9.3.2011

Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa!

Seuran vuosikokous on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille. Tervetuloa Kangasalan Ratsastajien kevätkokoukseen hotelli Urkuun maanantaina 11.4. 2011 klo 18.

 

 Alustava toimintakertomus 2010 tästä.

 

 

 

Kangasalan Ratsastajat ry

Kevätkokous 11.4.2011

PAIKKA Hotelli Urku

 

                                ESITYSLISTA

 

 

1         Kokouksen avaus

 

2         Valitaan kokoukselle

 

a)      puheenjohtaja

b)      Sihteeri

c)       kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d)      kaksi ääntenlaskijaa

 

3         Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.

 

4         Todetaan kokouksen laillisuus.

 

 

5         Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien

antama lausunto.

 

6         Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myötämisestä hallitukselle

ja muille vastuuvelvollisille.

 

7         Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 11§ mukaisesti vireille panemat muut asiat.

 

8         Päätetään kokous