Valmennustoiminta

Tuemme jäseniemme valmentautumista järjestämällä seuravalmennuksia ja valmennustuen avulla.


Valmennustoimikunta

kara.valmennus (a) gmail.com

Anna Heikkinen
puh. 044 288 5257, annahei (a) gmail.com

Johanna Ljungqvist
puh. 040 729 4540, johanna.ljungqvist (a) hotmail.com

Valmennukset on tarkoitettu kaikille KaRan jäsenille tasapuolisesti. Valmennuksiin pyritään mahduttamaan kaikki halukkaat, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista (valmentajan tai maneesin rajallinen aika), niin ratsukot valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.


Seuravalmennukset

Seuravalmennuksiin osallistuminen edellyttää osallistumista seuran talkoisiin kuluvan vuoden aikana vähintään 8 tunnin ajan.

llmoittautuneet saavat maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Valmennus tulee maksaa ennen valmennusta. Valmennuksen hinnan lisäksi kukin suorittaa itse maneesimaksun kunkin tallin tai valmennuspaikan ohjeiden mukaisesti. 

  • KaRan tilinumero on: FI 90 5104 0040 0255 08.
  • Viitteeksi valmennuksen laji ja valmentajan nimi, valmennuksen päivämäärä ja ratsastajan nimi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Huom! Mikäli edellistä valmennuskertaa ei ole maksettu, osallistumisoikeus seuraavaan valmennukseen evätään.

Seuran tuki valmennuksiin
Seuran tukea valmennuksiin voi käyttää kalenterivuoden aikana 10 kertaa. Seuran järjestämiin valmennuksiin voi osallistua tuettuun hintaan ja muihin valmennuksiin voi hakea valmennustukea. 

Bonuspisteillä maksaminen
Valmennuskerran voi maksaa bonuspisteillä. Yksi valmennuskerta on 10 tai 15 pistettä (ks lisätiedot eri valmennuksiin liittyen alta). Pisteet tulee olla kerättynä ennen valmennusta kokonaisuudessaan ja pisteillä maksamisesta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, viimeistään kun ryhmätiedot ilmoitetaan.

Peruutukset
Mikäli ratsukko ei pääse osallistumaan ilmoittautumaansa valmennukseen tai jollekin paketin yksittäiselle valmennustunnille, tulee ilmoittautuminen perua viimeistään viikkoa ennen valmennusta. Muussa tapauksessa hintaa ei hyvitetä. Ratsukko voi hankkia itselleen omaa tasoaan vastaavan sijaisen. Hinta voidaan hyvittää tai korvaava valmennus voidaan järjestää, mikäli valmennus peruuntuu seuraavista syistä: Pakkasta on valmennuksen pitopaikalla yli -15 C, valmentaja on estynyt pitämään tunnin, ratsastaja on sairastunut (lääkärintodistus) tai ratsu on sairastunut (eläinlääkärin todistus). Kaikista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi valmennuksesta vastaavalle henkilölle.

Valmennuspaikalla

Päivän ensimmäinen ryhmä sitoutuu auttamaan radan/tehtävien rakentamisessa ja viimeinen ryhmä purkamisessa.

Valmennettavat sitoutuvat keräämään valmennuspaikalta valmennuksen lopuksi lannat ja noudattamaan muutoinkin valmennuspaikkojen sääntöjä. 

Kouluvalmennukset

Päivi Arvion seurakouluvalmennukset on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille tasosta riippumatta.

Valmennuksia järjestetään kaudella 2023-2024 kerran kuukaudessa. Ulkokaudella valmennukset järjestetään Pohtiolammen ulkokentällä ja talvikaudella maneeseilla (Wääksyssä, myös muut mahdollisia).

Päivin esittely: "Olen SRL:n III-tason valmentaja ja master-ratsastuksenopettaja. Olen 20 vuoden ajan valmentanut eri tasoisia yksityisratsukoita ja opettanut ratsastuskouluissa kaikenikäisiä ratsastajia. Ratsastan ja valmentaudun itse aktiivisesti ammattitaitoni ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Valmennuksissani painotan hyvässä tasapainossa istuvaa ja vaikuttavaa ratsastajaa, jonka myötä hevonen pystyy liikkumaan tasapainossa ja iloisesti. Valmentajana olen kannustava ja perusteellinen."

Valmennukset pyritään järjestämään kolmen ratsukon ryhmissä. 

Syksyn 2023 valmennuspäivät (valmennukset klo 17-20 välillä): 
Ti 29.8. Pohtis, pe 22.9. Pohtis/Wääksy, ti 24.10. Wääksy, pe 24.11. Wääksy, ti 12.12. Wääksy

Haku kouluvalmennuksiin on päättynyt. Vapaita paikkoja voi tiedostalla kara.valmennus (a) gmail.com.

Hinta

25 € kolmen hengen ryhmä seuran tukemaan hintaan (30 € ilman seuran tukea)
40 € kahden hengen ryhmä seuran tukemaan hintaan(45 € ilman seuran tukea)
Lisäksi maneesimaksut maneesien ohjeiden mukaisesti. 

Valmennukset maksetaan KaRan tilille ennen valmennusta. KaRan jäsenet voivat käyttää bonuspisteitä valmennusmaksuihin (10/13 pistettä/kerta). Seuran tukema hinta edellyttää 8 h talkoilua / vuosi, ja seuran tukemalla hinnalla voi osallistua 10 valmennukseen vuodessa. 

Poisjäänneistä on ilmoitettava aina mahdollisimman pian valmennuskoordinaattorille (kara.valmennus@gmail.com).


Estevalmennukset

Kaudella 2023-2024 KaRan seuraestevalmentajana toimii Master-opettaja, ammattivalmentaja Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen. Tytteli on toiminut pitkäaikaisesti KaRan seuraestevalmentajana ja alueen estevalmentajana.

Valmennus tapahtuu kolmen-neljän ratsukon tasoryhmissä ulkokaudella Pohtiolammen ulkokentällä ja maneesikaudella Wääksyn ja Suomatkan maneeseissa. Valmennuksiin osallistujat maksavat maneesimaksut maneesien ohjeiden mukaisesti. 

Seuravalmennukset on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille tasosta riippumatta. Ryhmät muodostetaan osallistujien mukaan puomi/kavalletti/ristikko-tasosta alkaen.

Syksyn 2023 valmennuspäivät (valmennukset klo 16-21 välillä): 
To 17.8. (Pohtis), ke 13.9. (Pohtis), ke 11.10. (Wääksy), ke 15.11. (Suomatka & Wääksy), to 7.12. (Wääksy). 

Haku kauden 2023-2024 valmennuksiin on päättynyt. Vapaita paikkoja voi tiedustella osoitteesta kara.valmennus (a) gmail.com.

Hinta

KaRan jäsenet: 30 € seuran valmennustuen kanssa (tukea voi käyttää maks 10 krt/vuosi), 35 € ilman tukea. Lisäksi maneesimaksut maneesien ohjeiden mukaisesti. 

Muiden seurojen jäsenet: 40 €/kerta + maneesimaksu. 

Valmennukset maksetaan KaRan tilille ennen valmennusta. KaRan jäsenet voivat käyttää bonuspisteitä valmennusmaksuihin (10 pistettä/kerta).

Poisjäänneistä on ilmoitettava aina mahdollisimman pian valmennuskoordinaattorille (kara.valmennus (a) gmail.com).

Kenttävalmennukset

Kauden 2023 seurakenttävalmennukset käynnistyvät maaliskuussa yhteistyössä Karan ja Lempäälän Ratsastusseuran kanssa. Valmentajana toimii Tuija Rosenqvist.

Valmennukset tapahtuvat Tampereen Ratsastuskeskuksessa, Lempäälässä ja Kangasalalla.

Valmennuksen hinta on 45€/krt 3-(4)hengen ryhmässä + maneesi/kenttävuokra 15€.

Myös lajia aloittelevat ratsukot voivat osallistua kenttävalmennukseen. 


Valmennustuki vuodelle 2023


Mitä voi hakea?

Tukea valmennuksiin, joihin seuran jäsenet ovat osallistuneet. Valmennukset voivat olla ratsastajien itse tai muiden seurojen tai organisaatioiden järjestämiä. Tukea voi hakea kaikkiin SRL:n alaisten lajien valmennuksiin, joissa valmentajana on ollut SRL:n hyväksymä valmentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö (ks lisätiedot kohdasta Kuka voi hakea?).

Vuoden aikana tukea voi käyttää maksimissaan 10 valmennuskertaan, joihin ei ole myönnetty muuta seuran tukea. Valmennuksista korvataan 5 €/valmennuskerta.

Jos ratsastaja käy seuravalmennuksissa seuran tukemaan hintaan, vähentävät ne haettavien valmennustukikertojen määrää. Eli yksi ratsastaja voi saada kokonaisuudessaan vuoden aikana maksimissaan 10 valmennuskertaan tukea seuralta.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki KaRan jäsenet valmennuksiinsa seuraavien kriteerien mukaisesti:

  • Ratsastaja on KaRan jäsen. 
  • Mikäli ratsastaja kilpailee, hän on kilpailuissa edustanut KaRaa (mikäli on useamman seuran jäsen) ajankohtana, jolta valmennustukea haetaan.
  • Ratsastaja on osallistunut seuratalkoisiin kuluvan kauden aikana 8 tunnin ajan.
  • Ratsastaja on saanut valmennuksesta maksukuitin. Jokaisesta valmennuksesta pitää pyydettäessä pystyä esittämään kuitti.
  • Tukea maksetaan vain yksityishenkilöiden maksamista valmennuksista. Jos yritys/yhtiö maksaa valmennuksen, sille ei voi hakea tukea.
  • Tukea voi hakea SRL:n hyväksymien valmentajien; hevosalan ammattilaisten, joiden ammattitaito voidaan esittää; ja ratsastusvalmennukseen (tai muun lajin valmennukseen) valmennukseen tarvittavan ammattitutkinnon suorittaneiden henkilöiden pitämiin valmennuksiin. Tukea voi hakea myös ulkomaisten valmentajien valmennuksiin.
  • Valmennuksella tarkoitetaan yksityis- tai pienryhmätuntia, jossa on tavoitteellinen ja henkilökohtainen valmennusote. Esimerkiksi ratsastuskoulutunteja ei tässä yhteydessä lasketa valmennuksiksi.

Miten voi hakea?

Tukea haetaan täyttämällä alla oleva lomake 31.10.2023 mennessä. 
Tukea haettaessa pitää lähettää vähintään yksi kuitti valmennuksesta. Lisäksi kuitteja voidaan pyytää pistotarkastuksin. Kuitiksi hyväksytään valmentajalta tullut lasku, Mobile Payn maksukuitti tai vastaava.

Milloin voi hakea?

Tukea voi hakea kerran vuodessa lokakuun loppuun mennessä. Se on haettavissa ensimmäisen kerran syksyllä 2023. Tukea voi hakea vuosittain.

Tukea voi hakea valmennuksille, jotka ovat toteutuneet aikavälillä lokakuu 2022–syyskuu 2023. Tuki maksetaan marraskuussa 2023.

Lisätiedot
Anna Heikkinen, annahei (a) gmail.com

Valmennustukilomake

Tuki maksetaan marraskuussa. Sinuun ollaan yhteydessä, mikäli hakemuksen käsittelyyn tarvitaan lisätietoja. 

Olen talkoillut KaRan talkoissa 8 tuntia kuluvan kauden aikana