Valmennustoiminta

Tuemme jäseniemme valmentautumista järjestämällä seuravalmennuksia ja sekä sponsoroimalla muuta valmentautumista valmennustuen avulla.


Valmennustoimikunta

Anna Heikkinen
puh. 044 288 5257, annahei (a) gmail.com

Johanna Ljungqvist
puh. 040 729 4540, johanna.ljungqvist (a) hotmail.com

Valmennukset on tarkoitettu kaikille KaRan jäsenille tasapuolisesti. Valmennuksiin pyritään mahduttamaan kaikki halukkaat, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista (valmentajan tai maneesin rajallinen aika), niin ratsukot valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.


Valmennustuki vuodelle 2023


Mitä voi hakea?

Tukea valmennuksiin, joihin seuran jäsenet ovat osallistuneet. Valmennukset voivat olla ratsastajien itse tai muiden seurojen tai organisaatioiden järjestämiä. Tukea voi hakea kaikkiin SRL:n alaisten lajien valmennuksiin, joissa valmentajana on ollut SRL:n hyväksymä valmentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö (ks lisätiedot kohdasta Kuka voi hakea?).

Vuoden aikana tukea voi käyttää maksimissaan 10 valmennuskertaan, joihin ei ole myönnetty muuta seuran tukea. Valmennuksista korvataan 5 €/valmennuskerta.

Jos ratsastaja käy seuravalmennuksissa seuran tukemaan hintaan, vähentävät ne haettavien valmennustukikertojen määrää. Eli yksi ratsastaja voi saada kokonaisuudessaan vuoden aikana maksimissaan 10 valmennuskertaan tukea seuralta.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki KaRan jäsenet valmennuksiinsa seuraavien kriteerien mukaisesti:

  • Ratsastaja on ollut KaRan jäsen ja kilpailuissa edustanut KaRaa (mikäli on useamman seuran jäsen) ajankohtana, jolta valmennustukea haetaan.
  • Ratsastaja on osallistunut seuratalkoisiin kuluvan kauden aikana 8 tunnin ajan.
  • Ratsastaja on saanut valmennuksesta maksukuitin. Jokaisesta valmennuksesta pitää pyydettäessä pystyä esittämään kuitti.
  • Tukea maksetaan vain yksityishenkilöiden maksamista valmennuksista. Jos yritys/yhtiö maksaa valmennuksen, sille ei voi hakea tukea.
  • Tukea voi hakea SRL:n hyväksymien valmentajien; hevosalan ammattilaisten, joiden ammattitaito voidaan esittää; ja ratsastusvalmennukseen (tai muun lajin valmennukseen) valmennukseen tarvittavan ammattitutkinnon suorittaneiden henkilöiden pitämiin valmennuksiin. Tukea voi hakea myös ulkomaisten valmentajien valmennuksiin.
  • Valmennuksella tarkoitetaan yksityis- tai pienryhmätuntia, jossa on tavoitteellinen ja henkilökohtainen valmennusote. Esimerkiksi ratsastuskoulutunteja ei tässä yhteydessä lasketa valmennuksiksi.

Miten voi hakea?

Tukea haetaan täyttämällä lomake seuran sivuilla. Lomakkeelle täytetään seuraavat tiedot:
Hakijan nimi, alaikäisille myös huoltajan nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilinumero tuen maksamista varten
Valmennusten tiedot, joihin tukea haetaan:
Valmentajan nimi ja päivämäärä
Lisätiedot valmentajan ammattitaidosta, mikäli valmentaja ei ole listattuna SRL:n valmentajalistassa
Vakuutus siitä, että on talkoillut KaRan talkoissa 8 tuntia kuluvan kauden aikana
Tukea haettaessa pitää lähettää vähintään yksi kuitti valmennuksesta. Lisäksi kuitteja voidaan pyytää pistotarkastuksin. Kuitiksi hyväksytään valmentajalta tullut lasku, Mobile Payn maksukuitti tai vastaava.

Milloin voi hakea?

Tukea voi hakea kerran vuodessa syyskuussa 1.–30.9.2023 välisenä aikana ja se on haettavissa ensimmäisen kerran syyskuussa 2023. Tukea voi hakea vuosittain.

Tukea voi hakea valmennuksille, jotka ovat toteutuneet aikavälillä lokakuu 2022–syyskuu 2023. Tuki maksetaan marraskuussa 2023.

Lisätiedot
Anna Heikkinen, annahei (a) gmail.com

Seuravalmennukset

Seuravalmennuksiin osallistuminen edellyttää osallistumista seuran talkoisiin kuluvan vuoden aikana vähintään 5 tunnin ajan.

llmoittautuneet saavat maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Valmennus tulee maksaa KaRan tilille FI 90 5104 0040 0255 08 ennen valmennusta. Viestiksi valmentajan nimi, valmennuksen päivämäärä ja oma nimi. Huom! Valmennuksen hinnan lisäksi kukin suorittaa itse maneesimaksun kunkin tallin ohjeiden mukaisesti. Lue myös ohjeita seuravalmennukseen osallistuvalle.

Bonuspisteillä maksaminen
Valmennuskerran voi maksaa bonuspisteillä. Yksi valmennuskerta on 10 tai 15 pistettä (ks lisätiedot eri valmennuksiin liittyen alta). Pisteet tulee olla kerättynä ennen valmennusta kokonaisuudessaan ja pisteillä maksamisesta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, viimeistään kun ryhmätiedot ilmoitetaan.

Peruutukset
Mikäli ratsukko ei pääse osallistumaan ilmoittautumaansa valmennukseen tai jollekin paketin yksittäiselle valmennustunnille, tulee ilmoittautuminen perua viimeistään viikkoa ennen valmennusta. Muussa tapauksessa hintaa ei hyvitetä. Ratsukko voi hankkia itselleen omaa tasoaan vastaavan sijaisen, joka on KaRan jäsen. Hinta voidaan hyvittää tai korvaava valmennus voidaan järjestää, mikäli valmennus peruuntuu seuraavista syistä: Pakkasta on valmennuksen pitopaikalla yli -15 C, valmentaja on estynyt pitämään tunnin, ratsastaja on sairastunut (lääkärintodistus) tai ratsu on sairastunut (eläinlääkärin todistus). Kaikista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi valmennuksesta vastaavalle henkilölle.

Huom! Mikäli edellistä valmennuskertaa ei ole maksettu, osallistumisoikeus seuraavaan valmennukseen evätään! (Hallituksen päätös 11.2.2014)