Valmennustoiminta

Tuemme jäseniemme valmentautumista järjestämällä seuravalmennuksia ja valmennustuen avulla.


Valmennustoimikunta

Anna Heikkinen
puh. 044 288 5257, annahei (a) gmail.com

Johanna Ljungqvist
puh. 040 729 4540, johanna.ljungqvist (a) hotmail.com

Valmennukset on tarkoitettu kaikille KaRan jäsenille tasapuolisesti. Valmennuksiin pyritään mahduttamaan kaikki halukkaat, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista (valmentajan tai maneesin rajallinen aika), niin ratsukot valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.


Seuravalmennukset

Seuravalmennuksiin osallistuminen edellyttää osallistumista seuran talkoisiin kuluvan vuoden aikana vähintään 8 tunnin ajan.

llmoittautuneet saavat maksuohjeet sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Valmennus tulee maksaa ennen valmennusta. Valmennuksen hinnan lisäksi kukin suorittaa itse maneesimaksun kunkin tallin tai valmennuspaikan ohjeiden mukaisesti. 

  • KaRan tilinumero on: FI 90 5104 0040 0255 08.
  • Viitteeksi valmennuksen laji ja valmentajan nimi, valmennuksen päivämäärä ja ratsastajan nimi. 

Seuran tuki valmennuksiin
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Seuran tukea valmennuksiin voi käyttää kalenterivuoden aikana 10 kertaa. Seuran järjestämiin valmennuksiin voi osallistua tuettuun hintaan ja muihin valmennuksiin voi hakea valmennustukea. 

Bonuspisteillä maksaminen
Valmennuskerran voi maksaa bonuspisteillä. Yksi valmennuskerta on 10 tai 15 pistettä (ks lisätiedot eri valmennuksiin liittyen alta). Pisteet tulee olla kerättynä ennen valmennusta kokonaisuudessaan ja pisteillä maksamisesta tulee ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä, viimeistään kun ryhmätiedot ilmoitetaan.

Peruutukset
Mikäli ratsukko ei pääse osallistumaan ilmoittautumaansa valmennukseen tai jollekin paketin yksittäiselle valmennustunnille, tulee ilmoittautuminen perua viimeistään viikkoa ennen valmennusta. Muussa tapauksessa hintaa ei hyvitetä. Ratsukko voi hankkia itselleen omaa tasoaan vastaavan sijaisen, joka on KaRan jäsen. Hinta voidaan hyvittää tai korvaava valmennus voidaan järjestää, mikäli valmennus peruuntuu seuraavista syistä: Pakkasta on valmennuksen pitopaikalla yli -15 C, valmentaja on estynyt pitämään tunnin, ratsastaja on sairastunut (lääkärintodistus) tai ratsu on sairastunut (eläinlääkärin todistus). Kaikista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi valmennuksesta vastaavalle henkilölle.

Huom! Mikäli edellistä valmennuskertaa ei ole maksettu, osallistumisoikeus seuraavaan valmennukseen evätään.

Kouluvalmennukset

Päivi Arvion seurakouluvalmennukset on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille tasosta riippumatta.

Päivin esittely: "Olen SRL:n III-tason valmentaja ja master-ratsastuksenopettaja. Olen 20 vuoden ajan valmentanut eri tasoisia yksityisratsukoita ja opettanut ratsastuskouluissa kaikenikäisiä ratsastajia. Ratsastan ja valmentaudun itse aktiivisesti ammattitaitoni ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Valmennuksissani painotan hyvässä tasapainossa istuvaa ja vaikuttavaa ratsastajaa, jonka myötä hevonen pystyy liikkumaan tasapainossa ja iloisesti. Valmentajana olen kannustava ja perusteellinen."

Valmennuksia järjestetään kaudella 2022-2023 kerran kuukaudessa. Ulkokaudella valmennukset järjestetään Pohtiolammen ulkokentällä ja talvikaudella maneeseilla (ainakin Wääksyssä).

25 € kolmen hengen ryhmä (30 € ilman seuran tukea)
40 € kahden hengen ryhmä (45 € ilman seuran tukea)

Valmennuksiin voi käyttää bonuspisteitä (10 p/yksi valmennuskerta). 

Nora Aaltosen seurakouluvalmennukset on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille tasosta riippumatta.

Valmennuksia järjestetään noin kerran kuukaudessa. Ulkokaudella valmennukset järjestetään Pohtiolammen kentällä ja maneesikaudella alueen maneeseilla.

Noran valmennuksiin voi osallistua paritunneille (60 min) tai yksityistunnille (45 min).

40 € kahden hengen ryhmä
55 € yksityistunti

Valmennuksiin voi käyttää bonuspisteitä (10-15 p/yksi valmennuskerta). 

Estevalmennukset

Kaudella 2022-2023 jatketaan seuraestevalmennusten järjestämistä KaRa:n ja TRS:n yhteistyönä. Yhteistyö aloitettiin kaudella 2020-2021. Valmennus tapahtuu noin kolmen ratsukon tasoryhmissä (TRS:n ja KaRa:n ratsukot samoissa ryhmissä) ulkokaudella Pohtiolammen ulkokentällä ja maneesikaudella Niihaman kilpailumaneesissa. Valmennettavilta ei peritä erillisiä maneesi- tai kenttämaksuja. Valmentajana toimii Master-opettaja, ammattivalmentaja Marja ”Tytteli” Tetri-Rantanen. Tytteli on toiminut pitkäaikaisesti molempien seurojen seuraestevalmentajana ja alueen estevalmentajana.

Seuravalmennukset on tarkoitettu kaikille seuran jäsenille tasosta riippumatta. Ryhmät muodostetaan osallistujien mukaan puomi/kavalletti/ristikko-tasosta alkaen.

45 € noin kolmen ratsukon (ryhmäkoko tyypillisesti kolme, maks 5 ulkokentällä) ryhmissä KaRa:n ja TRS:n jäsenille. Hinnat sisältävät kenttä- tai maneesimaksun. Muiden seurojen jäsenille hinta on 50 €/tunti.

Valmennukset maksetaan kausimaksuina (syys- ja kevätkausi erikseen). TRS:n ja KaRa:n jäsenille yhden kauden hinta on 225 € (sis. viisi valmennusta). KaRan jäsenet voivat käyttää bonuspisteitä kausimaksuun 1-5 valmennuskertaan syys- ja kevätkaudelle (10 pistettä/kerta).

Estevalmennusmaksuja ei palauteta mahdollisten peruutusten vuoksi. Mahdollisten esteiden vuoksi kauden päätteeksi järjestetään max yksi korvaustunti/laji. Valmennuskoordinaattoreilta ja valmennusten omilta fb­-sivuilta löytyvät tarkemmat ohjeet. Poisjäänneistä on ilmoitettava aina mahdollisimman pian valmennuskoordinaattorille (trs.kara.estevalmennus@gmail.com).

Kenttävalmennukset

Kauden 2023 seurakenttävalmennukset käynnistyvät maaliskuussa yhteistyössä Karan ja Lempäälän Ratsastusseuran kanssa. Valmentajana toimii Tuija Rosenqvist.

Valmennukset tapahtuvat Tampereen Ratsastuskeskuksessa, Lempäälässä ja Kangasalalla.

Valmennuksen hinta on 45€/krt 3-(4)hengen ryhmässä + maneesi/kenttävuokra 15€.

Kenttävalmennukseen on mahdollisuus osallistua myös lajia aloitteville ratsukoille.

Ensimmäinen valmennus tapahtuu Tampereen Ratsastuskeskuksen kilpailumaneesissa lauantaina 25.3.2023 klo:15. Seuraava valmennus on 13.5. Lempäälässä. 

Haku TRS:n nettisivujen lomakkeella 5.3.2023 mennessä.

Valmennustuki vuodelle 2023


Mitä voi hakea?

Tukea valmennuksiin, joihin seuran jäsenet ovat osallistuneet. Valmennukset voivat olla ratsastajien itse tai muiden seurojen tai organisaatioiden järjestämiä. Tukea voi hakea kaikkiin SRL:n alaisten lajien valmennuksiin, joissa valmentajana on ollut SRL:n hyväksymä valmentaja tai vastaavan ammattitaidon omaava henkilö (ks lisätiedot kohdasta Kuka voi hakea?).

Vuoden aikana tukea voi käyttää maksimissaan 10 valmennuskertaan, joihin ei ole myönnetty muuta seuran tukea. Valmennuksista korvataan 5 €/valmennuskerta.

Jos ratsastaja käy seuravalmennuksissa seuran tukemaan hintaan, vähentävät ne haettavien valmennustukikertojen määrää. Eli yksi ratsastaja voi saada kokonaisuudessaan vuoden aikana maksimissaan 10 valmennuskertaan tukea seuralta.Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki KaRan jäsenet valmennuksiinsa seuraavien kriteerien mukaisesti:

  • Ratsastaja on KaRan jäsen. 
  • Mikäli ratsastaja kilpailee, hän on kilpailuissa edustanut KaRaa (mikäli on useamman seuran jäsen) ajankohtana, jolta valmennustukea haetaan.
  • Ratsastaja on osallistunut seuratalkoisiin kuluvan kauden aikana 8 tunnin ajan.
  • Ratsastaja on saanut valmennuksesta maksukuitin. Jokaisesta valmennuksesta pitää pyydettäessä pystyä esittämään kuitti.
  • Tukea maksetaan vain yksityishenkilöiden maksamista valmennuksista. Jos yritys/yhtiö maksaa valmennuksen, sille ei voi hakea tukea.
  • Tukea voi hakea SRL:n hyväksymien valmentajien; hevosalan ammattilaisten, joiden ammattitaito voidaan esittää; ja ratsastusvalmennukseen (tai muun lajin valmennukseen) valmennukseen tarvittavan ammattitutkinnon suorittaneiden henkilöiden pitämiin valmennuksiin. Tukea voi hakea myös ulkomaisten valmentajien valmennuksiin.
  • Valmennuksella tarkoitetaan yksityis- tai pienryhmätuntia, jossa on tavoitteellinen ja henkilökohtainen valmennusote. Esimerkiksi ratsastuskoulutunteja ei tässä yhteydessä lasketa valmennuksiksi.

Miten voi hakea?

Tukea haetaan täyttämällä alla oleva lomake 30.9.2023 mennessä. 
Tukea haettaessa pitää lähettää vähintään yksi kuitti valmennuksesta. Lisäksi kuitteja voidaan pyytää pistotarkastuksin. Kuitiksi hyväksytään valmentajalta tullut lasku, Mobile Payn maksukuitti tai vastaava.

Milloin voi hakea?

Tukea voi hakea kerran vuodessa syyskuun loppuun mennessä. Se on haettavissa ensimmäisen kerran syyskuussa 2023. Tukea voi hakea vuosittain.

Tukea voi hakea valmennuksille, jotka ovat toteutuneet aikavälillä lokakuu 2022–syyskuu 2023. Tuki maksetaan marraskuussa 2023.

Lisätiedot
Anna Heikkinen, annahei (a) gmail.com

Valmennustukilomake

Olen talkoillut KaRan talkoissa 8 tuntia kuluvan kauden aikana